30 września - 10 października 2016

Szanowni Państwo...

W najbliższy piątek - 30 września, rozpoczynamy głosowanie w ramach Wrocławskiego Budżetu Obywatelskiego.
Potrwa do 10 października i to w tym czasie, wrocławianie zadecydują jakie, spośród kilkuset projektów - rejonowych i ogólnomiejskich - będą realizowane i zmienią przestrzeń miasta.
Ważna, godna rozpowszechniania nowość tegorocznej edycji - głosować mogą wszyscy mieszkańcy, którzy ukończyli 16 lat!
Startujemy zatem od samego rana - 30 września -  wraz z otwarciem punktów osobistego głosowania w Centrach Obsługi Mieszkańca UM Wrocławia i wybranych filiach Miejskiej Biblioteki Publicznej  (patrz - grafika)
Od godz. 12.00, czyli w samo południe, uruchamiamy głosowanie elektroniczne poprzez stronę wroclaw.pl/wbo

 To co najważniejsze:
 • Termin: 30 września – 10 października
 • Kto? Mieszkańcy Wrocławia od 16 roku życia
 • Jak? Jednorazowo, na max 4 projekty z czego 2 ogólnomiejskie – bez względu na kwotę i 2 rejonowe – jeden duży do 750 tys. i jeden mały do 250 tys.
 • Bez rejonizacji. Głosując na projekty rejonowe, głos można oddać na dwa projekty z różnych rejonów przy czym, nie ma znaczenia w jakim rejonie mieszka osoba głosująca.
 • W jakiej formie? Elektronicznie www.wroclaw.pl/wbo oraz w formie papierowej  
 • Wyniki podamy do końca października 2016

     (kliknij afisz)

W dniu 03 X 2016 r. (poniedziałek) o godz. 17.00 odbędzie się zebranie członków Zarządu w Radzie Osiedla.

['] Wspomnienie o Przyjacielu
Z żalem żegnamy Bogusława Rusztyna naszego przyjaciela, który odszedł do Pana 17.09.2016 r.
Człowieka serdecznego, uczynnego, patriotę, który bezinteresownie służył społeczności lokalnej osiedla Ołbin.
Niestrudzonego "bojownika" o wartości chrześcijańskie. Członka Klubu Seniora działającego przy Radzie Osiedla Ołbin.
 
Wyrazy Współczucia Rodzinie i Bliskim składają:
Radni Rady Osiedla Ołbin
 
Uroczystość pogrzebowa odbędzie się 24.09 (sobota). O godz:12:00 Msza Święta Kościół Św. Michała Archanioła.
Następnie po mszy przejazd na cmentarz przy ul. Bujwida.

 WEŹ UDZIAŁ (kliknij) http://bip.um.wroc.pl/artykul/127/23396/konsultacje-spoleczne-w-sprawie-zmian-w-statutach-osiedli

Cel konsultacji:
Zasięgnięcie opinii mieszkańców i zebranie uwag w sprawie wprowadzenia zmian w statutach osiedli w zakresie:

 1. przepisów o nadzorze nad działalnością organów osiedla do obecnie obowiązujących przepisów prawa;
 2. przepisów dotyczących zarządu tymczasowego osiedla;
 3. przepisów dotyczących zwoływania i prowadzenia obrad rady;
 4. przepisów dotyczących wyboru zarządu osiedla przez radę oraz wyborów przedterminowych;
 5. ordynacji wyborczej do rad osiedli.

       

           Formy konsultacji: 

          1. zbieranie uwag:

 •           pisemnie na adres: 
            Biuro Rady Miejskiej Wrocławia, Sukiennice 9, 50-107 Wrocław 
            z dopiskiem: KONSULTACJE 
            lub
 •           drogą elektroniczną na adres: brm@um.wroc.pl

          2. spotkania z mieszkańcami

 •           23 września 2016, godz. 17.00, 
            Sukiennice 9, II piętro, sala sesyjna
 •           27 września 2016 , godz. 17.00, 
            Barbara-infopunkt, ul. Świdnicka 8c  

22 września 2016 r. w całym mieście świętowany będzie „Dzień bez samochodu”. Tego dnia będzie można bezpłatnie skorzystać z usług komunikacji miejskiej.

Bez konieczności kupowania biletu będzie można się poruszać wszystkimi liniami komunikacji miejskiej na terenie miasta oraz dodatkowo:

 • Liniami 133 i 609 na obszarze Gminy Kąty Wrocławskie,
 • Liniami 112 i 612 na obszarze Gminu Kobierzyce,
 • Liniami 117, 123, 137, 138, 917, 923, 937, 938 na obszarze Gminy Miękinia,
 • Liniami 900L, 900P, 901, 910, 920 na obszarze Gminy Siechnice,
 • Liniami 130, 308, 908 na obszarze Gminy Wisznia Mała
 • Liniami 904, 911, 914, 914a, 921, 931, 934, 936, 944 na obszarze Gminy Długołęka.

            (kliknij treść x2)

Strony