Obwieszczenie nr 87

Głównego Inspektora Farmaceutycznego z dnia 7 września 2016 r.

w sprawie poinformowania o możliwości zwrotu produktu leczniczego do apteki

Na podstawie art. 121 ust. 3b ustawy z dnia 6 września 2001 r. – Prawo farmaceutyczne (Dz. U. z 2008 r. poz. 271, z późn. zm.1) ) ogłasza się, że w przypadku produktów leczniczych:

1) ATRAM 12,5 (Carvedilolum), 12,5 mg, tabletki, nr serii: 2561215, data ważności: 11.2017,

2) ATRAM 12,5 (Carvedilolum), 12,5 mg, tabletki, nr serii: 2510216, data ważności: 01.2018,

3) ATRAM 6,25 (Carvedilolum), 6,25 mg, tabletki, nr serii: 2010216, data ważności: 01.2018

– wydanych już pacjentom, zachodzi uzasadnione podejrzenie pomieszania z innym produktem leczniczym, stanowiące poważne zagrożenie dla zdrowia publicznego. Główny Inspektor Farmaceutyczny informuje o możliwości zwrotu określonych powyżej serii produktów leczniczych do apteki.

Główny Inspektor Farmaceutyczny