W dniu 31 X 2106 r. (poniedziałek) Rada Osiedla będzie nieczynna.