Szanowni Państwo.
 
W imieniu Rady Osiedla Ołbin ul. Na Szańcach 14 Wrocław, 
mam zaszczyt zaprosić Państwa na spotkanie w dniu 9.11.2016 r o godz.18:00 w siedzibie rady.
Spotkanie będzie dotyczyło współpracy liderów projektów oraz organizacji pozarządowych kierujących swoje działania do mieszkańców osiedla Ołbin.
Wspólnie zastanowimy się, w jaki sposób budować społeczeństwo obywatelskie na naszym Osiedlu oraz jakimi dysponujemy możliwościami działania w tym zakresie.
Dla Rady Osiedla istotne jest aby połączyć "siły" w zakresie:
- działań społecznych
- zwiększenia skuteczności realizowanych projektów 
( WBO( wspieramy wybrane projekty z Osiedla), inne projekty społeczne)
- aktywizacji mieszkańców osiedla
- zakresu przedsięwzięć realizowanych przez poszczególne podmioty ( niektóre działania i projekty niepotrzebnie się dublują, w innym zakresie brak jest jakichkolwiek działań)
 
Nasze spotkania wspierane będą merytorycznie w ramach projektu realizowanego przez Fundację Dom Pokoju.
 
Z Wyrazami Szacunku
Zastępca Przewodniczącego Rady Osiedla Ołbin
Błażej Szymczak