Prezydent Wrocławia przedstawia do konsultacji projekt uchwały Rady Miejskiej Wrocławia zmieniającej uchwały w sprawie nadania statutów osiedli. 

Termin rozpoczęcia konsultacji: 03.11.2016 r.

Termin zakończenia konsultacji: 17.11.2016 r.

Patrz (kliknij) http://www.wroclaw.pl/konsultacje-spoleczne-projekt-zmiany-uchwaly-w-sprawie-nadania-statutow-osiedli.                                                                     W dolnej części artykułu znajdź "Projekt uchwały RM wraz z uzasadnieniem" i kliknij.