2 stycznia 2017 r. rozpoczął się nabór projektów do Wrocławskiego Budżetu Obywatelskiego, edycja 2017. Nabór potrwa do 17 lutego włącznie.

W tym roku w WBO do wydania jest 25 milionów złotych. Swój projekt może zgłosić osoba pełnoletnia – lider projektu, z którym konsultowany jest kształt projektu na każdym etapie jego realizacji.

Jak dzielone są pieniądze?

  • Projekty rejonowe:
    Na potrzeby WBO Wrocław podzielony jest na 14 rejonów – rejon skupia kilka osiedli. Projekt rejonowy to taki, który służy lokalnej społeczności jednego lub kilku osiedli, znajdujących się w jednym rejonie.
    Każdy rejon ma do „wydania” 1,5 mln zł czyli łącznie 21 mln zł. Projekty rejonowe mają określone kwoty maksymalne – projekty małe do 250 tys. zł i projekty duże do 750 tys. zł.
  • Projekty ogólnomiejskie
    To projekt, który dotyczy całego miasta lub więcej niż jednego regionu. Tutaj do wydania są 4 mln zł. Maksymalna wartość projektu ogólnomiejskiego nie może przekroczyć 1 mln zł.

O tym, czy projekt jest ogólnomiejski, czy rejonowy decyduje lider.

Najważniejsze informacje dotyczące Wrocławskiego Budżetu Obywatelskiego 2017 dostępne są  na stronie: www.wroclaw.pl/rozmawia/wbo