Uchwała Nr XXXIV/715/16 Rady Miejskiej Wrocławia z dnia 22 grudnia 2016 r. zmieniająca uchwały w sprawie nadania statutów osiedli (kliknijhttp://edzienniki.duw.pl/duw/WDU_D/2017/25/akt.pdf

Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Dolnośląskiego.