Aby babcia i dziadziunio

w zdrowiu długo żyli.

Aby uśmiech dla nas mieli

w każdej wolnej chwili.