W dniach 7-24 III 2017 r. będą przyjmowane zgłoszenia na radnych rad osiedli w Miejskiej Komisji Wyborczej, ul. Sukiennice 9, pok. 211. Informacje i wzory zgłoszeń (druków) kandydatów na radnych, patrz (klinij) http://bip.um.wroc.pl/artykuly/664/informacje-dla-kandydatow-na-radnych