W dniu 12 XII 2016 r. (poniedziałek) o godz. 17.00 odbędzie się zebranie członków Zarządu w Radzie Osiedla.

Serdecznie Państwa zapraszam w imieniu organizatorów oraz własnym.

Bardzo proszę o informacje kto z Państwa będzie mógł przybyć tak abyśmy stworzyli silną grupę w obrębie zagadnień związanych z osiedlem Ołbin.

Pozdrawiam

Błażej Szymczak

Szanowni Państwo,

Chcieliśmy zaprosić na trzecie spotkanie w ramach grupy roboczej ds. WBO.

Do tej pory odbyły się dwa spotkania grupy roboczej mającej na celu wypracowanie i przetestowanie modeli i metod mających wzmocnić Wrocławski Budżet Obywatelski 2017. Działania grupy roboczej są elementem projektu “Wrocław Rozmawia” realizowanego przez Fundację we współpracy z Biurem ds. Partycypacji Społecznej. Zależy nam na wypracowaniu mechanizmów angażowania mieszkańców wokół zgłaszanych projektów i budowania osiedlowych nieformalnych koalicji (liderzy, RO, ngo, mieszkańcy itd.) wspólnie zastanawiających się nad przyszłością danego osiedla i razem przygotowujących projekty WBO 2017.
Pierwsze spotkanie zostało poświęcone Radą Osiedli i ich współpracy z miastem, mieszkańcami, ngosami i liderami projektów. Na jego podstawie zostało przygotowane drugie spotkanie, na którym udało się stworzyć model lokalnych działań mających na celu odpowiedzieć na potrzebę integracji, ewaluacji oraz edukacji dotyczącej. Sprawozdania z obu spotkań znajdują się w załącznikach.
Model ten chcemy spróbować wprowadzić w życie i tym samym przetestować na trzech osiedlach Psie Pole, Różanka-Karłowice i Ołbin. Trzecie spotkanie będzie toczyło się wokół trzech stołów odpowiadających trzem osiedlom, przy których zasiądą aktywiści, radni osiedlowi, mieszkańcy, liderzy WBO… Mamy nadzieję, iż stanie się ono zaczątkiem długotrwałej współpracy na tych osiedlach, a przetestowany model, będzie służył również innym częścią miasta.
Zapraszamy bardzo serdecznie na trzecie spotkanie, które odbędzie się 12 XII (poniedziałek) w godzinach 17:30-20:00 w Infopunkcie Nadodrze przy ul. Łokietka 5. W przypadku pytań, postulatów itp. prosimy o kontakt.

Maja Zabokrzycka
Tadeusz Mincer
Krzysztof Nowak

                 (kiknij)

W dniu 28.11.2016 r. (poniedziałek) o godz. 17.00 odbędzie się XLI Sesja w Radzie Osiedla "Ołbin". Zapraszamy.

Strony